top of page

Apotek 1 – bærekraftig forvaltning av møbler og inventar

Kristiansand, 23. januar 2024.


Våren 2022, i forkant av prosessen med konseptutvikling av fremtidens Apotek 1 ble det definert at bærekraft skal være en av pilarene i prosjektet. Øyvind Rydland kontaktet RE:inventar og Reidar Dahlmann for å se på mulighetene.


Den generelle trenden i markedet er økt fokus på ombruk og en bevisstgjøring gjennom både gulrot og pisk fra bant annet staten. I 2019 var samfunnet 2,4% sirkulært. Det er magert, men allerede i 2023 så er signalene at vi nærmer oss 10%. Det har med andre ord skjedd mye i det siste. Apotek 1 var fremsynte da de besluttet å starte utredningen av disse mulighetene og står nå sterkere til å ta kloke, bærekraftige valg.


Oppdraget var ganske tydelig fra starten; er det mulig å få til effektiv logistikk og kan vi finne en måte å dokumentere resultater på besparelser, særlig på miljø.


RE:inventar har vært ansvarlig prosjektleder for prosessen og gjennomføringen av hele pilotprosjektet. Vår egen konsulent Reidar Dahlmann har inngående kunnskap om innredning til retail og har blant annet vært med på utviklingen av innredningen som brukes i apotek. RE:inventar var derfor en naturlig samarbeidspartner med kompetanse på det operasjonelle ved prosessene. Det ser vi til stadighet er vår styrke i møte med ombruksprosjekter innenfor mange sektorer.


Apotek 1 inntar en lederrolle i sin bransje

Apotek 1 inntar med vår hjelp en lederrolle i sin bransje og vi er stolte av å få være med på utviklingen av dette spennende prosjektet.


I den tidlige fasen var fokuset på enkelte elementer som kunne redesignes for ombruk. Testen ble gjennomført ved at vi fikk tilsendt et antall L-stolper, ryggplater og hyller fra Apotek 1 Stord, som var gjennom en oppgradering. Alle produktene i første del av piloten var lakkert i grått og blått, de skulle nå lakkeres om til hvit for å være lik dagens innredninger. Testen var positiv selv på et begrenset antall varer og vi fikk frem interessant informasjon om praktiske forhold. Vi fikk innblikk i EPD-universet og ble litt kjent med Loopfront.


Neste fase av piloten var mer rettet mot datafangst gjennom plattformen til Loopfront. Det ble signert en intensjonsavtale med åtte lokasjoner hvor vi kunne teste ut fullskala kartlegging av hele apoteket for å få frem data for potensielle besparelser ved ombruk. Det er utført kartlegging av fire apotek i denne perioden og i tillegg har vi gjort test av konseptet «Ombruk på vei» for å få erfaring på hvordan vi kan løse den praktiske logistikken.


Resultatene i alle delene av piloten er veldig positive. Det er kartlagt 2700 artikler som representerer 41000 kg innredning og potensielt besparelse på 84000 kg Co2.


Loopfront digitale gjenbruksplattform

Ved å ta i bruk Loopfront har Apotek 1 skapt et økosystem som viser beholdningen av møbler og inventar og hvor den befinner seg. Med dette finnes det flere muligheter til å realisere ombruk, internt eller eksternt. Dessuten kan vi også få bedre kontroll på varer som skal til gjenvinning.


Innsikten som piloten har gitt danner et godt grunnlag for en intern diskusjon og vurdering, for å sikre best mulig forvaltning av et stort volum av møbler og inventar.


Gjennom plattformen til Loopfront og kompetansen til RE:inventar og andre samarbeidspartnere, er det mulig å gjennomføre ombruk på et betydelig nivå som forankres og utvikles i hele organisasjonen. Alle data som føres inn i plattformen er understøttet av grunnlag fra EPD-sertifikater som er utstedt av produsenter av materialer. Denne databasen utvikler seg raskt og data blir ukentlig bedre.


Innen detaljhandelen har man gode forutsetninger for å ha svært sikre data og det gir muligheter for høy andel ombruk og redesign. I store kjeder som Apotek 1, vil det være tilgjengelig betydelige mengder med møbler og inventar som kan danne grunnlag for rasjonelle prosesser som for eksempel omlakkering. Repeterende prosjekter med like komponenter forsterker også muligheten til større bidrag mot et bærekraftig nullutslippssamfunn i 2030.


Nå starter arbeidet med å skalere opp vår kapasitet på logistikk og redesign innenfor denne nye sektoren. Vi etablerer stadig nye forbindelser rundt om i landet for å få tilgang på «hubber» eller mellomlagre som kan bidra til å få til sømløs logistikk som kan øke 2,4% tallet for sirkularitet innen retail til tall som vi kan stå inne for i 2024 og tiden fremover.


bottom of page